VMÁA

Városmajori Márton Áron Alapítvány

A Városmajori Márton Áron Alapítvány (VMÁA) határon túli kapcsolatainak hagyománya a rendszerváltás előtt alakult ki, és évekkel megelőzi az Alapítvány a megalapítását.

Éppen az alapítása előtti határon túli kapcsolatépítés miatt, annak folytatására vonatkozó szándéka miatt kapta az Alapítvány a nevét Márton Áronról, Erdély kivételes egyéniségű, szerény, de elkötelezett püspökéről, akinek életműve a városmajori fiatalok körében is nagy megbecsülést vívott ki.

A nyolcvanas évek végén a városmajori fiatalok a nehéz erdélyi helyzetben néhány fős csoportokban hátizsákos élelmiszer szállító hétvégi utazásokat tettek Erdélybe.

A kilencvenes évek elején a Városmajori Márton Áron Alapítványt azzal az egyik kiemelt céllal alapította a Városmajori Katolikus (Ifjúsági) Egyesület, hogy a határon túli közösségi kapcsolattartást támogassa, ahhoz forrásokat gyűjtsön, azt elősegítő programok szervezését ösztönözze, és ezáltal felmutassa a határon túli közösségi kapcsolatépítésben rejlő értékeket a majori fiatalok számára. Mindezt abban a reményben tették, hogy apró lépésekben - különösen a személyes élményeken keresztül - a gyakorlatban életre tudja kelteni a fiatal generációkban a korábbi évtizedek alatt felejtésre kárhoztatott nemzeti összetartozás tudatos és érzelmi elemeit egyaránt.

A kilencvenes évektől kezdve minden évben a tavaszi szünetben a határon túli magyar területeket látogatta meg egy busznyi fiatal kulturális és egyházi értékeket közvetítő - versekből és kórus éneklésből álló - műsorral. A fiatalok minden helyszínen a helybéli közösségek családjainál kaptak szállást és a családokkal közös esti vacsoránál, beszélgetésnél felejthetetlen élményekre és barátságokra tettek szert. Az utak előtt a plébánián gyűjtéseket szerveztek és az adományokat az út során juttatták el a meglátogatott közösségekhez. Az elmúlt 25 év alatt Erdélybe 5 ('94, '98, '01, '03, '07) utazást szerveztek a VMÁA ösztönzésével és támogatásával. A Felvidékre 3 ('92, '95, '04), Kárpátaljára is 3 utazást ('93, '97, '04) tettek a fiatalok. Délvidéki útra először 1996-ban került sor (Szabadka, Zenta, Temerin, Ada és Tóthfalu katolikus közösségeit látogatták meg.) A tóthfalusi iskola gyermekei számára gyermekműsort adtak, és találkozásra került sor a zentai és adai fiatalok közösségeivel.

Többször a március 15-i ünnepségekre utaztak fiatalok, (Pozsonyba, Losoncra) és többször láttak vendégül Budapesten a határon túli fiatalokat, például a Kassai Iparista Kisszínpadot, kolozsvári Amaryllis kórust.

A VMÁA szervezésében 2001-ben a majori fiatalok emlékutat tettek Erdélybe, 2011-ben pedig a Márton Áron halálának 30. évfordulója alkalmából a püspök szülőfalujában az életét bemutató állandó kiállításhoz anyagi támogatást nyújtott.

Közben felnőtt egy generáció. A VMÁA jelenleg is fontos közösségsegítő tevékenységet végez a Plébánia és a Pannonia Sacra Iskola vonzáskörében, a gyermekes családok, a fiatalok, a cserkészek körében.

Rendszeresen támogatja az éves családos tábort.

Alapítványunk 1990-ben többek között azzal a céllal is jött létre, hogy támogassa az alapító Egyesület tagjainak „a keresztény szellemiségű kultúra hazai terjesztését célzó közös akcióit és rendezvényeit". A VMÁA a támogatások alapjául szolgáló anyagi források gyűjtése mellett vállalja a szellemi, lelki kezdeményező szerepet a Városmajori Jézus Szíve Plébánia, illetve az egyházközséghez kapcsolódó egyesület, cserkészcsapat, hittanos közösségek és egyéb csoportok lelki és kulturális tevékenységében.

A határon túli keresztény magyarsággal való közösségi kapcsolattartást az anyagi támogatáson túl szervezéssel is támogatjuk. A személyes élményeken keresztül életre tudjuk kelteni a fiatalokban a nemzeti és keresztény összetartozás tudatos és érzelmi elemeit. A határon túli magyarlakta területek hívő közösségeit látogatják meg kulturális és egyházi értékeket közvetítő műsorral. A helyi közösségek családjainál kapnak szállást és ellátást, így felejthetetlen élményekre és barátságokra tesznek szert. Az utak előtti gyűjtésekből származó adományokat is eljuttatjuk a közösségekhez. Az elmúlt 25 évben Erdélybe 5, Felvidékre és Kárpátaljára 3-3, Délvidékre 3 utazást szerveztünk. Ezek az élmények hozzásegítik a résztvevőket a felnőtt, tudatos és személyes hit, az árnyalt magyarságtudat kialakulásához. 2011-ben Márton Áron halálának 30. évfordulója alkalmából, szülőfalujában, az életét bemutató múzeum megnyitásához nyújtottunk anyagi támogatást.


Hathatós támogatást kaptunk 2013-ban a NEA-tól "Közösen tenni a megmaradásért" című pályázatunkhoz. A jelenleg is futó projekt keretében a délvidéki szórványban élő magyar közösséggel történő több szálon futó együttműködés többek közt lehetőséget ad az ottaniak számára megismerni és átvenni a városmajoriak több évtizedes önszervező közösség- és családépítő tevékenységét, akiknek viszont alkalmuk nyílik meglátni a történelmi Magyarország ritkán látogatott rejtőzködő kincseit, emberi értékeit.

Támogatjuk az ifjúsági vezetők részvételét a Katolikus ifjúsági találkozókon (1997 Párizs, 2000 Róma, 2005 Köln, 2011 Madrid). Támogatásunkkal valósul meg a gazdag lelki és szellemi élményeket nyújtó "Püspöki székhelyek" kirándulás-sorozat (eddigiek: Szeged, Eger, Pécs, Esztergom, Vác, Budapest, Pannonhalma). A missziós lelki tevékenységet folytató Alpha kurzusok szervezését is segítjük. Több mint fél tucat program-sorozaton mintegy száz fős létszámban vehettek eddig részt a hit iránt „kívülállóként” érdeklődők.

Évről évre támogatjuk a plébánia családos táborát (kb. 250 fő), illetve a hittantáborokat. Heti rendszerességgel szervezünk különféle sportolási lehetőségeket felnőtteknek és fiataloknak (a terembért is a VMÁA állja).

A Paray le Monial-i zarándokút megvalósulását a Városmajori Márton Áron Alapítvány által az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatáskezelő Igazgatóságához benyújtott, NEA-NO-14-SZ-0201 azonosító számon nyilvántartásba vett „Szívvel lélekkel családos zarándoklat” című pályázattal elnyert 1.500.000.-Ft támogatta.

A Városmajori Jézus Szíve Plébániatemplomot látogató, jelentős létszámú, többgenerációs hívő közösség lelkileg elmélyült részvételét segíti a liturgia színvonalának emelésén keresztül a Dia pro elnevezésű, számítógép által vezérelt énekszöveg,- és képi megjelenítés, amelynek beszerzését és installálását a Városmajori Márton Áron Alapítvány által az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatáskezelő Igazgatóságához benyújtott, NEA-NO-14-M-0301 azonosító számon nyilvántartásba vett „Határtalanul - a VMÁA működésének támogatása” című pályázattal elnyert 900.000.-Ft támogatta.

Számtalan egyéb, helyben megvalósuló kisebb-nagyobb programhoz nyújtunk szervezési és anyagi támogatást a plébánián is; különösen azóta, hogy tavaly elkészült új közösségi ház, amely a lehetőségeinket mindenféle értelemben nagyon kitágítja.

További terveink:

Alapítványunk az alapító célkitűzéseinek megfelelően a Városmajori Jézus Szíve Plébánia hívő közösségének szellemi, lelki és fizikai támogatásán keresztül fejti ki széles körű társadalmi tevékenységét. A közeljövő céljai között kiemelt szerepet szántunk az Egyesület és az egész plébániai közösség tagjainak a keresztény szellemiségű kultúra hazai terjesztését célzó közös akciói eredményessége érdekében kitűzött működési támogatásnak.

Továbbra is kiemelten szeretnénk szolgálni a Plébániához tartozó egész közösség gazdag programjait segítő infrastruktúra fejlesztéséseket. Az elmúlt évben elkészült Plébánia és Közösségi ház rendszeres rendezvényeinek komfortját, illetve a programok színesítését szolgálják a pályázati támogatással beszerzendő eszközök. Ezek az ifjúság kulturált szórakozását, művelődését segítő társasjátékok, csocsóasztal, a filmklubhoz audiovizuális eszközök. A közösségi házba tervezünk egy mosogatógépet is, számtalan nagy létszámú rendezvényünkhöz ez nagyon jól jönne. Az egyházközség keretében működő és folyamatosan bővülő létszámú cserkészcsapat nyári táborozásához szükséges sátrak beszerzésével is az Alapítvány célkitűzéseit kívánjuk szolgálni, hiszen cserkészcsapatunk rendkívül tartalmas és változatos tevékenysége Alapítványunk hosszú évek óta folyamatosan nyújtott támogatásával tud megvalósulni.

Fenti célkitűzések mellett a beszerzendő eszközök folyamatosan segítik az Alapítvány egyéb működési feladatainak hatékony végrehajtását. Például a liturgikus események, plébániai zarándoklatok, táborozások színvonalas video felvételeinek megosztását idős, beteg vagy bármi okból korlátozott városmajori hívekkel, vagy a kisgyermekek és fiatalok számára keresztény szellemiségű filmek vetítése révén értékteremtő kultúra közvetítéséhez járulnak hozzá.

Plébániánk mindig is nagy súlyt helyezett a lelki és közművelődési tevékenységének összhangjára. A beszerzendő eszközök, berendezések még vonzóbbá tehetik ezt a helyet hívők és "keresők" számára egyaránt.
 

VMÁA adatok

Számlaszám: 10900028-00000009-80670011
Főv. Bíróság nyilvántartási száma: 2400
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Nyilvántartásba vételről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: 16.Pk. 66.296/1991.
Adószám: 19675871-1-43

1122 Budapest, Csaba utca 5.