Plébániai tábor

PLÉBÁNIAI TÁBOR 2022 - Sopron - július 23-28.


A Városmajori Jézus Szíve Plébánia nyári tábora
a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében.

Sok szeretettel várunk mindenkit a plébánia nyári táborába, melynek helyszíne és időpontja: Sopron, 2022. július 23-28.

A VáKE és a VMÁA támogatásának köszönhetően a tábordíjak idén is rendkívül kedvezményesek.

Részletek a mellékelt levélben.

Jelentkezés: https://forms.gle/bTYAHeTSw3826oHP9

Jelentkezési határidő: 2022. május 22.

Reméljük, hogy a tábor a korábbi évekhez hasonló, testi-lelki feltöltődést nyújtó, igaziközösségi élmény lesz minden résztvevő számára!Isten áldását kérjük hozzá!

A szervezők nevében:
Halmi Erzsi és Opor Karesz


 

Kedvcsinálónak itt olvashatsz a tavalyi tábor fantasztikus élményeiről:
https://vake.hu/2021/plebaniai-tabor-2021-elmenyek

Csatolmányok: 

PLÉBÁNIAI TÁBOR 2021 - Sopron - élmények


Egy plébániai tábori beszámoló - 2021
(Juhász András)

“... hogy örömötök teljes legyen” [Jn15, 11]

Ez a mottó fogadott kiragasztva az előadótér falára 2021 július 24-én kora délután, mikor a regisztráció és egy villámebéd után körüljártam a tábor területét. Amikor először megláttam, nem is sejtettem, milyen mértékben váltja valóra a Jóisten röpke hat napnyi tábori életünkben ezt a mondatrészt Jézus búcsúbeszédéből.

Jézus az utolsó vacsora estéjén vigasztal ezekkel a szavakkal, egy bekövetkező szomorú esemény, kínszenvedése és kereszthalála előtt. Most, 2021 nyarán elénk sietett vigasztalni majd másfél év szomorúság, bezártság, magány, szorongás, vagy akár veszteség után.

Mert jóságos az Úr, és “... megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is meg tudjunk vigasztalni másokat bármilyen nyomorúságban, annak a vigasztalásnak az erejében, amellyel Isten vigasztal minket” [2Kor1,4[.

A koronavírus-járvány az elmúlt időben letarolta, lecsupaszította plébániai közösségeink szépen virágzó kertjeit. A meglazult kapcsolatok újraszövésének idén még inkább kitüntetett helyévé, eseményévé vált a plébániai tábor, amelynek fő szervezői feladatait, a Városmajori Katolikus Egyesület szárnyai alatt, plébániánk egyik lelkes fiatal házaspárja, Opor Károly és Halmi Erzsébet vállalták.

S nem elég, hogy a járvány miatt csak későn, május környékén tudtak nekilátni a szervezésnek, a segítők felkutatásának, pár héttel a kezdés előtt a kiszemelt táborhelyszín visszamondta a foglalást. Valaki mégsem szeretné, hogy létrejöjjön a tábor?

Egy hét bizonytalanság után végül felbukkant egy lehetséges helyszín, a Soproni Ifjúsági Tábor, amely pont szabad volt a meghirdetett időpontra, és a szervezők személyes bejárása alapján is szimpatusnak tűnt. S minderre megerősítő választ adott az aznapi ige, amelyet a bejárás napján olvasott az Egyház a Teremtés könyvéből: “Isten majd meglátogat benneteket és visszavezet ebből az országból arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak esküvel megígért” [Ter50, 24].

Kitüntetett és játékos figyelemmel kísérte tehát a Gondviselés az idei tábort. Ez a figyelem megnyilvánult abban is, hogy idén nem egy, hanem mindjárt három lelki vezetője volt a tábornak: Riesz Domonkos, plébániánk frissen szentelt papja (Doma), papnövendék testvére, Riesz Benedek (Beni) és egy növendéktársa, Faragó András. Három, egymást jól ismerő, jól összeszokott barát - mint egy triumvirátus vitték a napi gondolatébresztő előadásokat, vagy inkább: jól összefűzött gondolatmorzsák megosztásának finom koreográfiáját láthattuk, hallhattuk tőlük nap mint nap. S mindezt áthatotta az a mély bizonyosságból fakadó öröm, amellyel bevontak minket, táborlakókat. Mély bizonyosság, hogy az Isten kitüntetett, szenvedélyes szeretettel szeret minket és keresi a velünk, teremtményeivel való találkozást.

S hol találkozhatunk vele? Számtalan formában engedte magát megmutatni: a napi szentmisében, reggeli és esti zsolozsmában, a gondolatébresztő előadásokban, a kiscsoportos megosztásokban, közbenjáró imával kísért szentségimádásban, de éppúgy a gyerekek játékának távoli zajában, a magányos elvonulások csendjében, a szellő lágy fuvallatában, amely mindannyiszor megmozgatta a soproni erdő lombját körülöttünk, a közös játékban vagy táncban, a közösségben felszakadó nevetésben vagy társunk elcsukló, elérzékenyült hangjában, a felszabaduló könnyekben, amellyel kimosta a bánatot szívünkből, hogy betölthesse valami nagyon mással.

Minden nap újabb kérdéseket szegezett nekünk, amelyek segítettek közelebb vinni mind önmagunkhoz az egyéni elmélkedésekben, mind társainkhoz a csoporos beszélgetésekben, megosztásokban.

A lelki programot vezető fiatal hármason felül sokat jelentett Lojzi atya jelenléte, és az az atyai figyelem, amellyel nemcsak három fiatal “kollégáját” kísérte vagy bátorította, hanem amellyel minket is megajándékozott, minden nap más csoport beszélgetéseibe kapcsolódva be.

Nagy adomány, hogy Zoltán atya is meglepett egy napos látogatásával, hogy odagyűljünk köré, mint a régi nyáj bárányai.

A tábor pedig méltán rászolgált a mindenkit magába foglaló “plébániai jelzőre”: gyermek, fiatal, családos és - hogy Zoltán atyát idézzem - “régebb óta fiatal” is megtalálta helyét, emberét, örömét a tábor nagy közösségében. A pesztrák különösen áldozatos munkával, ötletek gazdag tárházával, fáradhatatlan lelkesedéssel és örömmel vetették bele magukat a feladatba, hogy bevonják és teljes értékű résztvevőkké tegyék gyermekeinket - az utolsó esti tábortűz programja összegzését adták mindennek.

Pontos napi programot és élménybeszámolót talán nem is lehet írni, mert hiszen közel 180-an megfordultunk a táborban, megannyi apró különböző élményekkel, találkozásokkal, beszélgetésekkel. Mégis hiszem, vallom, mert láttam, láttuk, és tanúi vagyunk mindannyian, mi résztvevők annak a tábori mottóból beteljesedett nagy, közös örömnek, mely belengte, áthatotta az idei tábort és a mélyben nyomott hagyott mindannyiunk lelkén. Egy Isten alakú nyomot.

» TÁMOGATÁS A PLÉBÁNIAI TÁBOR SZÁMÁRA «


Kedves Testvérek!

"...én, az Úr újra felépítettem, amit leromboltak, és amit letaroltak, azt újra beültettem. Én, az Úr mondtam ezt, és végbe is viszem."
Ez36,36

Az koronavírus-járvány az elmúlt bő egy év alatt letarolta, lecsupaszította plébániai közösségeink szépen virágzó kertjeit.
A járvány lassan engedő fojtogató szorítása után lelkes "kertészek" kezdtek neki újraülteni, ami kitépetett, ápolni, gondozni, ami megmaradt.

A meglazult kapcsolatok újraszövésének idén még inkább kitüntetett helye, eseménye a plébániai tábor, amelynek a szervezők a járvány harmadik hulláma miatt az utolsó pillanatban tudtak csak nekiállni.
Bíztató, hogy a májusi meghirdetést követően eddig közel 190-en jelentkeztek a július 24-én kezdődő táborra.

Az eredeti helyszín azonban két hete váratlanul visszamondta a foglalást, ám Istennek hála, Sopron mellett sikerült alkalmas táborhelyszínt találni.
A táborköltségek ennélfogva az előzetesen kalkulálthoz képest - amire alapozva a részvételi díjakat is megszabtuk - sajnos magasabbak lettek.
Szintén a járvány adta korlátozások miatt idén nem volt lehetőség a korábbi években megszokott vasárnapi gyűjtésre a tábor javára.

Mindezek miatt buzdítjuk a kedves családokat, testvéreket, hogy aki szívesen támogatná a tábor megvalósulását és a rászoruló családok részvételét, tegye ezt a Városmajori Márton Áron Alapítvány számlájára küldött adomány segítségével.
Számlaszám: 10900028-00000009-80670011
Kérjük megjegyzésként feltüntetni: "Adomány, plébániai tábor".
A szervezők nevében is hálásan köszönünk minden anyagi segítséget.

Ezek mellett természetesen kérjük a kedves testvérek imáit, hogy a tábor hat napja szolgáljon a résztvevőknek testi-lelki épülésükre, kapcsolataik erősödésére mind Istennel, mind embertársaikkal.

Szeretettel és köszönettel:

Juhász András
a Városmajori Márton Áron Alapítvány kuratóriumának elnöke

PLÉBÁNIAI TÁBOR 2021 - Bükkszék helyett Sopron - júl.24-29.

Kedves Táborozók!

Sajnos a Bükkszéki Ifjúsági Tábor lemondta a foglalásunkat. Sikerült megfelelő helyet találni, ami szabad a tábor időpontjában, elegendő méretű és árban is megfelelő nekünk! A helyszín az ország másik felében, de időben Bükkszéknél nem sokkal távolabb, viszont gyönyörű helyen található, Sopron mellett: http://soprontabor.hu/
Hétvégén megyünk le véglegesíteni a foglalást, utána megírjuk a részleteket.

Köszönjük mindenkinek, aki ötletekkel vagy imával segítette a szálláskeresést!

Erzsi és KareszA Városmajori Jézus Szíve Plébánia nyári tábora
a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében.

A VáKE és a VMÁA támogatásának köszönhetően a tábordíjak idén rendkívül kedvezményesek:

 • 3 év alatt: ingyenes
 • óvodás gyermekek: 5.000 Ft
 • 6-18 éves gyermekek: 10.000 Ft
 • felnőttek: 15.000 Ft
 • Egy-egy család összesen legfeljebb 50.000 Ft tábordíjat fizet.
 • A pesztrák számára a tábor ingyenes

Azt szeretnénk, ha anyagi okokból senki nem maradna le a táborról, ezért kérjük, hogy aki szeretne jönni, de anyagi lehetőségei nem engedik meg a teljes összeg kifizetését, az jelentkezéskor jelezze, hogy támogatást kér.

A tábor időpontja: 2021. július 24-29.

A helyszín: Bükkszék, Ifjúsági Tábor

Részletek a mellékelt levélben.

Jelentkezés: https://forms.gle/LCz7MhAjshoiSics9

Jelentkezési határidő: 2021. június 20.

Plébániai (családos) tábor 2019 - élmények


Találkozás a „tábor hegyén”
(Csébi-Pogány Gergely)

A bércek és hegytetők mindig is alkalmasak voltak helyet adni a találkozásnak.
Találkozni Istennel, a teremtett világ szépségével, régi és új barátokkal és nem utolsó sorban önmagunkkal a beszédes csend által.

Az idén plébániánk apraja és nagyja a Mátra gyönyörű ölén találkozott a Templom-hegy, a Gyöngyvirág-tető és a Kecske-hát hármasa között meghúzódó koros, ám de hangulatos ifjúsági táborban (Plébániai tábor, Bükkszék, 2019.07.20-25.).

A táborunk hegyoldalát megmásztuk. Vidáman, derűsen nem egyszer és nem kétszer, mondhatnám, hogy hetvenszer hétszer. Bízom abban, hogy a lelki hegyeket és völgyeket is ilyen sikerrel vettük. Segítettek ebben a tábor szervezői és munkatársai és azok a kiváló vendégek, előadók, akik napról napra gondoskodtak arról, hogy fel, egyre magasabbra jussunk. Átlépve önmagunk véges határain fel a hegytetőre a végtelen felé. Beszélgettünk, néha vitáztunk, szolgáljon mindez épülésünkre!

Természetesen nem csak a léleknek, de a testnek is felüdülést hozott ez a rövidke hét. Játékkal, sporttal, domboldalba kifekvős csendespihenővel. Finom ételekkel és mértékletesen fogyasztott finom italokkal.

A táborban nemcsak a tábortűz lángja csapott magasra, hanem fellángolt a megújulás tüze is, erről is sok szó esett. Itt szeretném megragadni az alkalmat és kérni mindenkit, akiben tettvágy és jobbító szándék buzog, hogy keresse az alkalmat a jó cselekedetre! Sok a tennivaló, várjuk az ötleteket és a munkáskezeket. Építsük és szépítsük a közösségünket. Sokszor én is félve kezdek bele egy-egy feladatba. Miként lesz, hogy jut rá idő, hogy fogadja majd a közösség? Bátran mondhatom, hogy hálás szívvel fogad minden fáradozást és ezerszer fizeti vissza, hálája meg a legkisebb tettet is!

Soraimat azzal zárom, hogy a táborozó családoknak az év két részre oszlik. Az első amikor együtt töltjük az időt a plébániai táborban, a második, amikor várjuk a tábort!

Aki nem hiszi, járjon utána! Jövőre várjuk a táborban!

VÁROSMAJORI PLÉBÁNIAI TÁBOR - jelentkezés: jún. 10-ig

 

A jelentkezési határidő kitolódott, hogy június 1-jén, a MajorFeszten is megszólíthassunk útkeresőket.

Az új határidő: 2019. június 10-e, hétfő éjfél.
 


 

VÁROSMAJORI PLÉBÁNIAI TÁBOR

Bükkszék, 2019. július 20-25. (szombat-csütörtök)

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk a nyári családos táborba Plébániánk közösségének tagjait:

 • családokat kisebb és nagyobb gyermekekkel,
 • még nem családos fiatalokat,
 • nemrég házasságot kötött párokat,
 • olyan szülőket, akiknek a gyerekei már felnőttek,
 • fiatal és „régebben fiatal” házaspárokat,
 • egyedülálló szülőket,
 • nagyszülőket unokáikkal,

vagyis mindenkit, aki szeretné elmélyíteni kapcsolatát Jézussal és az Ő egyházán belül a Városmajori Plébánia közösségével.

Részletes információk olvashatóak tájékoztató levelünkben – kattints ide!

A jelentkezési ív elérhető ide kattintva.

A jelentkezés határidejét 2019. június 10-ig meghosszabbítottuk.

Akik az előjelentkezési határidőig, április 15-ig jelentkeztek, azoknak felnőtteknek 5000 Ft, gyerekeknek sávosan kicsit csökkenő kedvezmény (7-18 évesig 4500 Ft, 3-6 évesig 4000 Ft, 2 éves korig 3500 Ft) jár, érdemes volt élni vele!

Fiatal házasok kedvezménye:
Amennyiben a házaspár átlagéletkora (ez napra-hónapra-évre is kiszámítható, kreatív megoldásokat rugalmasan elfogadunk smiley) 30 év alatt van, akkor a felnőttek díjából 11000 Ft kedvezmény jár fejenként.
 

Csatolmányok: 

KÖZÖS PLÉBÁNIAI TÁBOR - július 23-28.

 

Közös plébániai tábor

2018. július 23-28. (hétfő-szombat), Eger


Nagy szeretettel várunk közös, nyári táborunkba:

 • minden családot kisebb és nagyobb gyermekekkel
 • fiatalokat, nem családosokat vagy nemrég házasságot kötött párokat
 • egyedülállókat, valamint szülőket, akiknek gyermekei már felnőttek
 • idősebbeket, nagyszülőket unokáikkal
 • plébániánkhoz szorosan és kevésbé szorosan kötődő érdeklődőket egyaránt,

vagyis mindenkit, aki szeretne velünk együtt örömteli találkozásokkal és szép élményekkel gazdagodni! 

Részletes információk olvashatóak tájékoztató levelünkben – kattints ide!

A jelentkezési ív elérhető ide kattintva.

A kedvezményes előjelentkezési határidő lejárt március 31-én.

Jelentkezési határidő: június 1-ig meghosszabbítva.

Új helyszínnel, változatos programokkal, sok beszélgetéssel, töltekezési és találkozási lehetőséggel, finom ételekkel, sok-sok nyitottsággal, jókedvvel és odaadó munkával várunk Benneteket! 

Kövesdy Zsolti, Riesz Beni és a népes szervezői csapat