MISSZIÓS KERESZT A VÁROSMAJORBAN - jun.4-7.


Június 4-e és 7-e között templomunkba látogatott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós Kereszt.

Mint oly sok mindennek a Missziós Keresztnek is vannak Városmajori vonatkozásai, ez esetben az alkotók személye jelenti a kapcsolódást.
A missziós kereszt tölgyfa alapját, Söjtöry Gellért készítette, akinek a plébániánk területén működő Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolába jártak gyermekei.
Ezt a tölgyfa keresztet díszítette aztán ötvösmunkával a szintén PaSás szülőtárs Ozsvári Csaba.
A kereszt 2007-ben készült el, három méter húsz centi magas, bronz borításokkal díszített. Először a 2007-es Budapesti Városmisszió alkalmával állították fel, majd az esztergomi bazilika északi kereszthajójában nyert elhelyezést.
A kereszt nemcsak egy - a történelmi múltunk stílusvilágát magán hordozó - egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban Szent Kereszt-ereklye van elhelyezve, melyet a leveles díszek fordulataiban magyar, ill. magyar vonatkozású szentek ereklyéi vesznek körbe. Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása alkalmával 2017 novemberében megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Missziós keresztjét.

A világjárvány idején a Missziós Kereszt is karanténba került és állandó helyén az esztergomi bazilikában várta, hogy folytathassa útját, közvetítve a meghívást a NEK-re. Május 29-én folytathatta Kárpát-medencét járó útját, első állomása Nagybecskereken volt, onnan érkezett hozzánk június 4-én. Az eredeti program szerint egy teljes hétig lehetett volna templomunkban, de felajánlottuk az idő rövidítését, hogy eljuthasson olyan helyre is, ahová a járványhelyzet miatt nem tudott volna.
Kegyelemként éltük meg Jézus Szíve Plébániaként, hogy a templomszentelés ünnepén a templombúcsú időpontjához közel, elsőpénteken, és Úrnapján is jelen lehetett a Kongresszus szimbóluma a Városmajorban.

A kereszt fogadására változatos programokkal készültünk:

Június 4-én elsőpénteken az esti hat órai, a szokásosan a magyar családokért bemutatott szentmise előtt fogadtuk Kristóf atya vezetésével ünnepélyesen a keresztet, majd a szentmise után litániát imádkoztunk közösen. Ezt követően ifjúsági szentségimádás zárta a napot.
Megtekinthető a plébánia YouTube csatornáján.

Június 5-én a hét és nyolc órai szentmisék után csendes szentségimádást tartottunk, majd tíz órától Zoltán atya tartott előadást Szent Erzsébet életéről, példájáról, templomunk egyik üvegablakának megújulása kapcsán, az egyes jeleneteket ismertetve és személyes gondolatokat fűzve azokhoz. Az előadást követően kereszthódolatot vezetett Zoltán atya. Délután plébánosunk Lojzi atya a Missziós Kereszt ereklyéi kapcsán ismertette a szentté avatás folyamatát és egyes szakaszainak tartalmát, majd Boldog Batthyány-Strattmann László életét ismertette fényképekkel illusztrálva. Az előadás után nagylelkű felajánlással a templomnak ajándékozott egy Batthyány-Strattmann László ereklyét, melyet egy öntöttvas ereklyetartós keresztbe helyezett, amelyet egyelőre az oltárra helyezett oltárkeresztként.
Ezt követően, szintén Lojzi atya vezetésével csatlakoztunk a világméretű szentségimádáshoz. Az esti hatos szentmise és litánia után a még kitartó hívekkel megtekintettük Bíboros úr vetített katekézisét a Missziós Keresztről és szintén vetített formában egy rövid zenés ismertetőt arról, hogy a kereszt tartóiban mely szentek ereklyéit helyezték el.

Június 6-án vasárnap, a fél nyolcas, kilences és tíz órai Szentmiséket követően tartottuk az Úrnapi körmenetet. tizenegy órakor az ünnepi szentmisén, hosszú, kényszerű szünet után ismét énekével emelte az ünnep fényét templomunk Bárdos Lajos kórusa. Délután az Emmánuel közösség vezetésével, zenei szolgálattal kísért dicsőítő és közbenjáró imádságra került sor, ahol lehetőség volt személyes imát kérni. Öt órakor a megszokott közös szentóra, majd az esti hat órai szentmise után a fél nyolcas Szentmisét Fábry Kornél atya a NEK titkárság vezetője celebrálta, szintén az Emmánuel közösség zenei szolgálatával.

Június 7-én hétfőn a Missziós Keresztet elvitték, folytatja körútját szentjeink ereklyéivel közvetítve az Úristen mindannyiunk számára érvényes meghívását az életszentségre.

A szervezést nehezítette a karantén feloldásának bizonytalansága, de hittel, a megvalósulás reményében vágtunk bele.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, aki bármilyen módon is segítette, hogy az Eucharisztikus Kongresszusra készülődés jegyében méltó módon fogadni tudtuk a Missziós Keresztet.
Istennek hála!

Merzich Zsuzsa és Miklósi Balázs