Házasság Ünnepe a Majorban, 2020.febr.22-én - élmények

 

Így mutatja meg nekünk az Ő arcát!
A Házasság Ünnepe a Majorban,
2020. február 22-én

Tennünk is kell a házasságainkért! És ebben közös kiállással, közösségi élménnyel egymást is bíztatnunk kell! Tavaly ősszel gondoltam először arra, hogy a 2020-as Házasság Hete országos programhoz egy olyan majori közösségi alkalommal csatlakozzunk, amelyben egymás példája és a közös, személyes élmény erősíti meg házasságainkat.

A Házasság Ünnepére február 22-ére, szombatra hívtuk össze a párokat, 18 órára szentmisére és utána egy közös ünnepi alkalomra a Pannonia Sacra Iskolába. A szentmisén Zoltán atya feltette Gyökössy Bandi bácsi híres találós kérdését: „Ne házasodjon meg az az ember, aki boldog akar lenni...” A gyereknevelési, munkahelyi kihívások súrlódásokhoz, feszültségekhez vezetnek, és könnyen szétfeszítik kapcsolatunkat, ha nem teszünk tudatosan erőfeszítést házasságaink erősítésére. Ehhez, kiindulásként, tudatosítanunk kell a találós kérdés megfejtését: „…csak az, aki a másikat akarja boldoggá tenni.”

Ezt az üzenetet vittük magunkkal tizenöt házaspár társaságában a Pannonia Sacra Iskolába, ahol három csoportban vágtunk bele az ismerkedésbe. Minden pár rajzolt magáról egy egyszerű címert, amellyel bemutatta magát a többieknek. A humor és vidámság házasság-erősítő hatásáról bizonyosodtunk meg egy kollektív szociálpszichológiai kísérlet során, amikor a csapatokból két-két pár kvízjátékban vett részt. A párok tagjai egyik kezükbe a hölgy, másikba a férfi cipőjét kézbe véve, válaszoltak elmés kérdésekre, bizonyítani próbálva, hogy mennyire jól ismerik egymást… Az a pár (és az általuk képviselt csapat) kapott pontot, amelyben mindkét fél azonos cipőt emelt fel, például arra a kérdésre, hogy „Melyikőtök dönti el, hogy hova mentek nyaralni?” A szoros verseny eredményhirdetéseként, a dobogós csapatok férfi tagjait szólították ki a díj átvételére, amely egy-egy szál piros rózsa volt, amelyet fordultával egy meghitt, kis gesztussal (pl. puszi) adtak át kedveseiknek.

Mindezen „talajelőkészítő műveletek” után nyitott szívvel váltottunk át az este második részére, amelyben először megnéztük a youtube-on is elérhető „Családban maradva I. - Ami van, annak szabad lennie” dokumentum (kis)filmet. Nem az a kérdés, hogy a házasságainkban szembesülünk-e komoly kihívásokkal… sokkal inkább az, milyen hozzáállással, stratégiával küzdünk meg velük… és különösen, hogyan viseljük el, kezeljük vagy tanulunk a hibáinkból, kudarcainkból… A film után Kövesdy Zsoltitól hallgattunk meg ösztönző gondolatébresztőt, hogyan tudunk tudatosítással, igényes és kitartó belső lelki munkával többet tenni a házasságainkért. Azok számára, akik nem tudtak részt venni - és azok számára, akik hallották, de a jobb megélés és a napi életbe való hatékonyabb átvitel érdekében újra - meghallgatásra ajánlom: https://www.lelkigondozo.com/hallani-valo/

Ezután a Házasság Ünnepéhez méltóan páros minőségi időt kaptunk arra, hogy meghitten, személyes megosztásban dolgozzuk fel a hallottakat. Felemelő érzés volt látni a teremben szétszórtan duruzsolva beszélgető házaspárokat…

A végén készült közös fotó hűen tükrözi, hogy sikerült egy csodálatos, élménygazdag estét szervezni. Külön köszönet Zoltán atyának, hogy a szentmise után eljött közénk, hogy velünk ünnepeljen! És személyes köszönetemet ezúton küldöm Eplényi Katának és Héjj-Csizmazia Gyopárnak a családi élet teendői rovására a programszervezésbe invesztált energiájukért, szuper ötleteikért! Gelley Dávidnak, hogy elkérte és Dóra Zoltán igazgató úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Pannónia Sacra iskolát! És végül, de nem utolsó sorban: a Budai Pékségtől kapott pogácsát és szendvicseket hálásan köszönjük Kovács Tamásnak és munkatársainak!

Most, amikor szentmisére sem mehetünk a templomba és egyre jobban hiányzik majd a közösségi együttlét, jusson eszünkbe, amikor újra találkozhatunk, hogy sokkal jobban meg kell becsüljük az Úr népében adatott közösségi alkalmakat és ezeket bátran részesítsük előnyben bármi más online vagy offline sóbiznisz adrenalin adagjához képest! Adja meg az Úristen kegyelmét ahhoz, hogy a Városmajori Katolikus Egyesület 30. jubileumi évében hasonló léleképítő programokat szervezhessünk! Az Úr arra tanít minket, hogy az Őbenne való hús-vér közösség gyógyít, megerősít és így mutatja meg nekünk az Ő arcát!

/Kövesdy Tamás/