VáKE TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS (2018) - beszámoló


BESZÁMOLÓ A VÁROSMAJORI KATOLIKUS EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az országban elsőként alakult plébániai katolikus Egyesületünk közel húsz éve végzi közösségi szervezőmunkáját és biztosítja hivatalos keretet és pénzügyi alapokat a hitéleti, kulturális, szociális és nemzeti összetartozást erősítő programokhoz a városmajori egyházközségben.

Mindenkinek köszönjük, aki szívén viseli majori közösségünk sorsát és imádkozik azokért, akik szervező munkát végeznek és felelősséget vállalnak! Kérjük, legyetek állhatatosak, mert nagy szükségünk van imáitokra és támogatásotokra, hogy erőnk, lelkesedésünk legyen a közösségi munkánkhoz!

Ezúton számolok be a Városmajori Katolikus Egyesület (VAKE) tisztújító közgyűléséről, amelyet múlt vasárnap tartottuk. Ezen a fontos, hivatalos eseményen a „rendhagyó” beszámoló mellett az egyesület tagsága négy évente megújítja az egyesület vezetését. A 39 egyesületi tagból 19-en voltunk jelen.

Röviden felidéztük, hogy 2017-ben a lelkes szervezőknek köszönhetően családos, napközis és hittan táborok, ifjúsági lelkigyakorlatok és grillparty, fiatalok évkezdő kirándulása, házasság hete-„Szerelmes kalandtúra” , püspöki székhelyek látogatása Kárpátalja-Munkácsra, heti sport, asztalitenisz programok valósultak meg, és számos fontos pályázatot nyertünk. KÖSZÖNET mindazoknak, akik családjuk és munkájuk mellett további időt és energiát fektettek ezekbe a programokba!

Különleges HÁLÁSAK vagyunk Kincses Zoltánnak, aki hűséggel, alázattal és kitartással az elmúlt években ellátta az elnöki tisztséggel járó feladatokat.

Elbúcsúztattuk a Márton Áron Alapítvány elnöki tisztéről nyolc év után leköszönő Hóka Gábort. Ezúton is köszönetet mondunk munkájukért!

Köszöntjük az egyesület elnöksége által delegált új kuratóriumi tagokat: Juhász András-elnököt, Nyéki Kálmánt, Krebs Zoltánt, Palotainé Töltési Annát, Gelley Farkast.

Az egyesület VÁKE díját az egyesület egyik elnökségi tagja, Riesz Beni kapta, aki az esztergomi szemináriumban szeretné folytatni tanulmányait. Rendkívül hálásak vagyunk Beninek, aki szívvel és lélekkel rengeteg munkát végzett a HITTANOS gárda vezetésében, közösségi programok szervezésében, és közben kiváló, lelkesítő, dinamikus vezéregyéniség, aki vonzó példa a fiatalok számára. Büszkék vagyunk Benire, hogy a papi hivatást választotta és imádkozunk, hogy felkészülése után kiváló „emberhalász” legyen belőle!

Többek hívására és biztatására vállaltam el a jelöltséget az elnöki tisztségre. Választás előtt felidéztem, hogy az első ilyen hívást még a 80-as években Halzl Jóska bácsitól kaptam, nagyon hálás vagyok neki mindazért, ami velünk akkor fiatalként történt, ezúton is köszönöm, Jóska bácsi!
Ezután felidéztem, hogy Magyar Feri atya tudatosította számunkra, hogy nem az a helyes kérdés: MIÉRT? csináljuk, hanem KIÉRT? Ő, az Úr hív minket, hogy a „sivatag”-ban, ami körülvesz minket, kerítsünk el egy kis részt, egy homokozót, ahol megmutatjuk a világnak, hogyan lehet együtt játszani… az egyesület adta keretek között a szeretetet tanítsuk azoknak, akik éhezik és szomjazzák az igazságot…

Köszönöm a bizalmat, amivel a jelenlévők megválasztottak az egyesület elnökének!

Köszönöm azoknak, akik vállalták az elnökségi tagságot és megkapták a közgyűléstől a bizalmat: Bottyán Líviának, Frigyesné Váli Mártának, Kincses Zoltánnak, Taczman Péternek. Köszönöm a felelősségvállalást a Közgyűlés által megválasztott új Felügyelő Bizottságnak: Héjj Ákosnak; Miklósi Balázsnak; Pentelényi Jakabnak.

Bíztatunk mindenkit, aki a majori közösséghez tartozik, vagy szeretne hozzánk kapcsolódni, írjatok nekünk, biztatást, visszajelzést, kezdeményezést, jelzést lehetőségekről.

HIVUNK TITEKET MUNKÁRA! AZ ARATNIVALÓ SOK! Ha áldozatosan vállalnátok feladatokat, részt vennétek a programszervezésben (kirándulás, farsang, táncest, teaest, koncert…), forduljatok hozzánk támogatásért, egyeztessünk!

Szeretnénk rendszeresen beszámolni elnökségi üléseinkről, sőt ezek nyitottak, részt is vehettek rajta.

Régi és új tagokat is szívesen látunk, lehet jelentkezni vagy tagságot újítani (évi 2000Ft/tagság). Ezzel kedvezmény jár a nyári tábor költségéből, heti sport költségéből.

"Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. 35Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt."

Mutassuk meg minden nyitott szívű embernek, hogy a Jézus szeretetéből ÉLŐ KÖZÖSSÉG gyógyít, tanít, örömöt és reményt ad, olyasmit, amit családban, baráti körben vagy csak online nem kaphatnak meg és ha összetörik kezük, lábuk, akkor sem tudják mindezt maguknak megszerezni vagy maguktól megadni gyermekeiknek…

VEZESSÜK EGYMÁST AZ ÉLŐ VÍZ FORRÁSÁHOZ!

Szeretettel
Kövesdy Tamás