Ember és Teremtés, 2011. március 24-én a Kistemplomban

Teremtésvédelmi előadás- és beszélgetéssorozat,

avagy esti tűnődések a Majorban

 

Az ember és a teremtett világ közötti természetes egység felbomlásának sokasodó jeleit vizsgálva fel kell ismernünk, hogy önzésünk miatt, s egymásrautaltságunk elutasítása következtében környezetünk „sóhajtozik és vajúdik", de velünk együtt.

Vajon képesek leszünk-e a saját érdekeinket háttérbe szorítani a környezeti válság leküzdése érdekében, vagy folytatjuk tovább „fenntarthatatlan” életmódunkat?

A Városmajori Katolikus Egyesület az Egyház társadalmi tanítása, illetve a keresztény erkölcsteológia környezetetikai vonatkozásainak megismerése és a közjó iráni felelősségtudat erősítése érdekében beszélgetés-sorozatot indít.

A bevezető előadást Dr. Udvardy György püspök úr, az egyesület fővédnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Kar által a "Felelősségünk a Teremtett Világért" címmel kiadott körlevél szerkesztőbizottságának vezetője tartja.

2011. március 24., csütörtök 19 óra, Kistemplom